top of page
 • Facebook | Het Inzicht
 • Instagram | Het Inzicht
 • YouTube - Het Inzicht
 • Antoon Verwer | Het Inzicht | LinkedIN

Egypte, House of Life

Soundhealing retraite

(English below)

 1 tm 10 februari 2024.

 

Deze retraite een innerlijke diepgaande reis waarin Yvon Taken en Antoon Verwer, sjamaan Drayang Gyalpho, hun specialiteiten en specifieke kennis in gaan zetten op het gebied van Soundhealing. Daarbij reizen we langs verschillende helende krachtplekken rondom Abydos in Egypte.

 

Het is een training voor:

 • reeds actieve soundhealers, coaches en therapeuten

 • iedereen die interesse heeft in de werking van soundhealing en frequentiewerk

 • diegene die begrijpen dat soundhealing hun proces kan ondersteunen, kan doorbreken en daardoor kan verbeteren

 • mensen die er klaar voor zijn en open staan voor een leven veranderende transformatie reis 

 

 

Verblijf

Het hotel House of Life in Abydos - Egypte is een van de meest bijzondere retraite en healing Centra van het huidige Egypte. De totstandkoming ervan is een magisch verhaal met een duidelijke boodschap en een heldere bedoeling.

 

Er wordt gewerkt met de healing kennis van de oude Egyptenaren. Het volgen van ons programma is levens veranderend, omdat je in aanraking komt met een Gnostische kennis die verder en dieper gaat dan de verschijnselen om je heen.

 

Het programma stelt je in staat dieper te gaan dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden om in aanraking te komen met een wereld die jou lief heeft, die jou wil steunen, die jou willen ontdoen van verdriet, schaamte, haat, woede en teleurstelling. Je ondergaat een nieuwe ervaring waardoor je weer gaat verbinden met wie je werkelijk diep van binnen bent, een Lichtend Wezen.

 

We gaan het hebben over de schoonheid in ons en om ons heen. We gaan het hebben over de ware kracht van een ritueel en we gaan ervaren hoe soundhealing ons zuivert, optilt en ons verlicht.

Reis je met ons mee?

Hotel
House of Life

The House of life is een luxe accommodatie in het dorp Sohag, de wijk Abydos in Egypte. Het hotel biedt een comfortabel verblijf.

Kamers
Hotel House of Life beschikt over 44 tweepersoonskamers. Elke kamer heeft een eigen badkamer en een balkon. Elke kamer is uitgerust met televisie en airconditioning, een fornuis en een koelkast.

De kamers bevinden zich in een gebouw van drie verdiepingen rondom het zwembad. Bovenop bevindt zich een dakterras met een prachtig uitzicht over Abydos, de landerijen en de woestijnheuvels.

Karnak tempel 
in Luxor

De Karnak-tempel in Luxor is een tempelcomplex aan de oevers van de Nijl in Egypte. Het complex is de grootste religieuze constructie en de meest bezochte archeologische plek in Egypte.

Sekmet

Dit heilige beeld met een vrouwenlichaam en een leeuwinnenkop is bekroond met een zonneschijf. We brengen een bezoek aan Sekhmet en zullen de mystieke krachten van bescherming en magie van Sekmet ontvangen.

Grote tempel
in Abydos

De herdenkingstempel van

Seti I, ook wel bekend als de grote tempel van Abydos, is een van de belangrijkste bezienswaardigheden van Egypte.

Tempel van genezing

De Seti I tempel is niet zomaar een tempel. Farao Seti heeft het om een speciale reden gebouwd. Hij wist dat de energie in Abydos het lijden van zielen kon genezen. Daarom kan de Seti I tempel worden gezien als een genezingstempel. Het is gebouwd om het evenwicht in de harten van bezoekers te herstellen. Veel bezoekers hebben dit al ervaren tijdens een bezoek aan de Seti I tempel.

De Dendera Tempel

Het Dendera tempelcomplex bevindt zich in het kleine stadje Dendera, gelegen op de westelijke oever van de Nijl.

​Klank & Ankh

Deze klanktempel heeft ook een sterke band met de Ankh. De helende sleutel van het oude Egypte. De Dendera tempel biedt een serene en vredige sfeer waar bezoekers in contact kunnen komen met zeer oude wijsheid. Een ervaring van diepe innerlijke rust en een sterke verbinding met de soundhealing en Ankh Energy.

 

Praktische informatie:

Retraite is van 1 tm 10 februari 2024

Investering: € 2500,- exclusief heen- en terugreis.

Inclusief: overnachting in retreat cente hotel House of Life met ontbijt en diner, workshops,

soundhealing en excursies.

4955.jpg

This retreat is an in-depth journey in which Yvon Taken and Antoon Verwer, shaman Drayan Gyalpho, will use their specialties and specific knowledge in the field of Sound Healing. We travel along various healing power spots around Abydos in Egypt.

 

It is a training for:

 • already active sound healers, coaches and therapists

 • anyone interested in the workings of sound healing and frequency work

 • those who understand that sound healing can support, break through and thereby improve their process

 • people who are ready and open to a life-changing transformation journey

 

Comfortable stay

The House of Life hotel in Abydos - Egypt is one of the most special retreat and healing centers of present-day Egypt. Its creation is a magical story with a clear message and a clear purpose.

 

We work with the healing knowledge of the ancient Egyptians. Following our program is life-changing, because you come into contact with a Gnostic knowledge that goes further and deeper than the phenomena around you.

 

The program allows you to go deeper than you ever thought possible to connect with a world that loves you, that wants to support you, that wants to get rid of sadness, shame, hatred, anger and disappointment. You are undergoing a new experience that will reconnect you with who you really are deep down, a Luminous Being.

 

We are going to talk about the beauty within us and around us. We are going to experience the true power of a ritual of soundhealing and how it all purifies, lifts and enlightens us.

Are you traveling with us?

Hotel
House of Life

The House of life is charming accommodation in the village of Abydos Egypt district Sohag. The hotel offers a comfortable stay.

Rooms

Hotel House of Life has 44 double rooms. Every room has it's own bathroom and a balcony. Each room is equipped with television and air-conditioning, cooker and a refrigerator.

 

The rooms are located in a three floor building around the swimming pool. On there is a roof terrace with a beautiful view over Abydos, the farmlands and the desert hills.

Karnak temple in Luxor

Karnak temple in Luxor is a temple complex at the riverbanks of the Nijl in Egypt. Het complex is the biggest religieus construciton and the most visited archaeological place in Egypt.

Sekmet

This holy statue with a womanly body and a lioness head is crowned with a sun disk. We will bring a visit to Sekhmet and we will receive the mystic powers of protection and magic of Sekmet.

Great temple of Abydos

The memorial temple of Seti I, also known as the great temple of Abydos is one of the main historical sites of Egypt.

Temple of healing

The Sety I Temple is not just any ordinary temple. Pharaoh Sety built it for a special reason. He knew that the energy in Abydos could heal the suffering of souls. Therefore, the Sety Temple can be seen as a healing temple. It is built to restore balance to the hearts of visitors. Many visitors have already experienced this while visiting the Sety I Temple.

The Dendera Temple

The Dendera Temple complex is located in the small town of Dendera, situated on the west bank of the Nile.

Sound & Ankh

This temple of sound has also an strong connection to the Ankh. The healing key of ancient Egypt. The Dendera Temple offers a serene and peaceful atmosphere where visitors can connect with very old wisdom. An experience of deep inner peace and a strong connection with the soundhealing and Ankh Energy.

 

Practical information:

Retraite is from 1st up to and including 10th februari 2024

Investment: € 2500,- without the journey back and forth

Inclusive: stay in retreat centre hotel House of Life with breakfast, workshops, soundhealing and excursions.

bottom of page