top of page
 • Facebook | Het Inzicht
 • Instagram | Het Inzicht
 • YouTube - Het Inzicht
 • Antoon Verwer | Het Inzicht | LinkedIN
pixabay camel-1839616_1280_edited.jpg

Retraite naar Egypte

Soundhealing retraite

(English below)

 1 tm 10 februari 2024.

 

Deze bewustwordingsretraite is een innerlijke diepgaande reis waarin Antoon Verwer, sjamaan Drayang Gyalpho met assistentie van Manyee Wong Soundhealing, Ankh en kosmische schijven healing aanbieden. We reizen langs verschillende helende krachtplekken in Egypte.

 

Het is een training voor:

 • reeds actieve soundhealers, coaches en therapeuten

 • iedereen die interesse heeft in de werking van soundhealing en frequentiewerk

 • diegene die begrijpen dat soundhealing hun proces kan ondersteunen, kan doorbreken en daardoor kan verbeteren

 • mensen die er klaar voor zijn en open staan voor een leven veranderende transformatie reis 

 

 

Reisschema

Er wordt gewerkt met de healing kennis van de oude Egyptenaren. Het volgen van ons programma is levens veranderend, omdat je in aanraking komt met een Gnostische kennis die verder en dieper gaat dan de verschijnselen om je heen.

30 januari 2024 aankomst in Cairo met overnachting met uitzicht op piramide van Gizeh

31 januari bezoek piramide Gizeh en Ankh tombe

1 februari bezoek Aboesir en Saqqara en Red temple

2 februari reis van Cairo naar Luxor en Athon temple

3 - 5 februari overnachting in Luxor

Bezoek aan de tempels – Westbank Valley of the Queens, Valley of the Kings, Dendra tempel en ontmoeting met Sehmet in Karnak tempel

6 en 7 februari overnachting in the House of Life in Abydos – bezoek aan Seti 1 healing temple, ontmoeting met Horus

Klankbad van Yvon Taken en een Klankbad van Antoon Verwer

8 februari reizen we naar Cairo

8 en 9 februari overnachting in Cairo met uitzicht op piramide van Gizeh

9 februari integratiedag aan het zwembad

10 februari terugreis

 

Het programma stelt je in staat dieper te gaan dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden om in aanraking te komen met een wereld die jou lief heeft, die jou wil steunen, die jou willen ontdoen van verdriet, schaamte, haat, woede en teleurstelling. Je ondergaat een nieuwe ervaring waardoor je weer gaat verbinden met wie je werkelijk diep van binnen bent, een Lichtend Wezen. Je krijgt de mogelijkheid je DNA en ziel blauwdruk vanuit Atlantis te verankeren in jezelf.

Reis je met ons mee?

Hotel
House of Life

The House of life is een luxe accommodatie in het dorp Sohag, de wijk Abydos in Egypte. Het hotel biedt een comfortabel verblijf.

Kamers
Hotel House of Life beschikt over 44 tweepersoonskamers. Elke kamer heeft een eigen badkamer en een balkon. Elke kamer is uitgerust met televisie en airconditioning, een fornuis en een koelkast.

De kamers bevinden zich in een gebouw van drie verdiepingen rondom het zwembad. Bovenop bevindt zich een dakterras met een prachtig uitzicht over Abydos, de landerijen en de woestijnheuvels.

Karnak tempel 
in Luxor

De Karnak-tempel in Luxor is een tempelcomplex aan de oevers van de Nijl in Egypte. Het complex is de grootste religieuze constructie en de meest bezochte archeologische plek in Egypte.

Sekmet

Dit heilige beeld met een vrouwenlichaam en een leeuwinnenkop is bekroond met een zonneschijf. We brengen een bezoek aan Sekhmet en zullen de mystieke krachten van bescherming en magie van Sekmet ontvangen.

Grote tempel
in Abydos

De herdenkingstempel van

Seti I, ook wel bekend als de grote tempel van Abydos, is een van de belangrijkste bezienswaardigheden van Egypte.

Tempel van genezing

De Seti I tempel is niet zomaar een tempel. Farao Seti heeft het om een speciale reden gebouwd. Hij wist dat de energie in Abydos het lijden van zielen kon genezen. Daarom kan de Seti I tempel worden gezien als een genezingstempel. Het is gebouwd om het evenwicht in de harten van bezoekers te herstellen. Veel bezoekers hebben dit al ervaren tijdens een bezoek aan de Seti I tempel.

De Dendera Tempel

Het Dendera tempelcomplex bevindt zich in het kleine stadje Dendera, gelegen op de westelijke oever van de Nijl.

​Klank & Ankh

Deze klanktempel heeft ook een sterke band met de Ankh. De helende sleutel van het oude Egypte. De Dendera tempel biedt een serene en vredige sfeer waar bezoekers in contact kunnen komen met zeer oude wijsheid. Een ervaring van diepe innerlijke rust en een sterke verbinding met de soundhealing en Ankh Energy.

 

Praktische informatie:

Voor de Retraite van 30 januari tot en met 10 februari 2024 zijn de inschrijvingen gesloten

Je kan je alvast inschrijven voor de retaite van februari 2025.

Investering: € 2500,- exclusief heen- en terugreis.

Inclusief: overnachting in retreat cente hotel House of Life met ontbijt en diner, workshops,

soundhealing en excursies.

4955.jpg

This retraite of awareness is a deep inner journey with Antoon Verwer, shaman Drayang Gyalpho with assistant Manyee Wong. A journey of Soundhealing, Ankh and cosmic disks. We will travel to different holy places in Egypt. 

It is a training for:

 • already active sound healers, coaches and therapists

 • anyone interested in the workings of sound healing and frequency work

 • those who understand that sound healing can support, break through and thereby improve their process

 • people who are ready and open to a life-changing transformation journey

 

Travel schedule

 

We work with the healing knowledge of the ancient Egyptians. Following our program is life-changing, because you come into contact with a Gnostic knowledge that goes further and deeper than the phenomena around you.

30 january 2024 arrival in Cairo with hotel with a view on piramid of Gizeh

31 january visit to piramide Gizeh and Ankh tombe

1 february visit to Aboesir, Saqqara and Red temple

2 february we travel from Cairo to Luxor and the Athon temple

3 - 5 february hotel in Luxor

Visit the temples – Westbank Valley of the Queens, Valley of the Kings, Dendra temple and a personal meeting with Sehmet in Karnak temple

6 and 7 february we stay in the House of Life in Abydos – visit Seti 1 healing temple, persoanl meeting with Horus

Soundbath with Yvon Taken and a soundhealing with Antoon Verwer

8 february travel back to Cairo

8 and 9 february hotel in Cairo with a view at piramid of Gizeh

9 february integration day at the swimming pool

10 february going home

 

The program allows you to go deeper than you ever thought possible to connect with a world that loves you, that wants to support you, that wants to get rid of sadness, shame, hatred, anger and disappointment. You are undergoing a new experience that will reconnect you with who you really are deep down, a Luminous Being.

 

Are you traveling with us?

Hotel
House of Life

The House of life is charming accommodation in the village of Abydos Egypt district Sohag. The hotel offers a comfortable stay.

Rooms

Hotel House of Life has 44 double rooms. Every room has it's own bathroom and a balcony. Each room is equipped with television and air-conditioning, cooker and a refrigerator.

 

The rooms are located in a three floor building around the swimming pool. On there is a roof terrace with a beautiful view over Abydos, the farmlands and the desert hills.

Karnak temple in Luxor

Karnak temple in Luxor is a temple complex at the riverbanks of the Nijl in Egypt. Het complex is the biggest religieus construciton and the most visited archaeological place in Egypt.

Sekmet

This holy statue with a womanly body and a lioness head is crowned with a sun disk. We will bring a visit to Sekhmet and we will receive the mystic powers of protection and magic of Sekmet.

Great temple of Abydos

The memorial temple of Seti I, also known as the great temple of Abydos is one of the main historical sites of Egypt.

Temple of healing

The Sety I Temple is not just any ordinary temple. Pharaoh Sety built it for a special reason. He knew that the energy in Abydos could heal the suffering of souls. Therefore, the Sety Temple can be seen as a healing temple. It is built to restore balance to the hearts of visitors. Many visitors have already experienced this while visiting the Sety I Temple.

The Dendera Temple

The Dendera Temple complex is located in the small town of Dendera, situated on the west bank of the Nile.

Sound & Ankh

This temple of sound has also an strong connection to the Ankh. The healing key of ancient Egypt. The Dendera Temple offers a serene and peaceful atmosphere where visitors can connect with very old wisdom. An experience of deep inner peace and a strong connection with the soundhealing and Ankh Energy.

 

Practical information:

Retraite is from 30th of january 2024 up to and including 10th februari 2024

Investment: € 2500,- without the journey back and forth

Inclusive: stay in retreat centre hotel House of Life with breakfast, workshops, soundhealing and excursions.

bottom of page