• Facebook | Het Inzicht
 • Instagram | Het Inzicht
 • YouTube - Het Inzicht
 • Antoon Verwer | Het Inzicht | LinkedIN
83343.jpg

Piramidesessie

Heling in zijn puurste vorm

Tijdens een piramidesessie wordt een unieke combinatie ingezet. Het gaat hierbij om de krachten van de schepping, de helende werking van de piramide plus de energie van de Ankh. Hiermee kom je tot de kern van een blokkade. Ook kom je op een ander bewustzijnsniveau.

Een piramidesessie is een intense ervaring. De versluiering van maskers en het zogenaamde verstoppertje spelen wordt helder. Dit geeft een prachtig stuk bewustwording.

Waar staat de piramide bij Het Inzicht voor?

 • Contact maken met de bron waaruit al het leven is ontstaan

 • Blokkades opheffen door een energetische verbinding te maken

 • Hetgeen uit balans is, weer in balans brengen

Een piramidesessie zorgt veelal voor:

 • Transformatie

 • (Her)Ontdekken van jezelf

 • Innerlijke rust en tevredenheid

 • Grotere bewustwording van jezelf

 • Ontwikkeling van levensprocessen

 • Meer liefde voor jezelf

 • Inzicht in de weg die je bewandelt

 • Ervaren van meer vrijheid

Bij een piramidesessie wordt gewerkt met een hulpvraag en intenties. In de sessie krijg je via de krachten van de schepping antwoord op je vraag. Dit antwoord kan zich in verschillende vormen aandienen en werkt nog lang na de sessie door.

Praktische informatie:

Een piramidesessie duurt ongeveer 1,5 uur

Investering: € 90,00